PROVIZE

Obvyklá výše provize se v závislosti na složitosti obchodního případu pohybuje v rozmezí 3-5% z dosažené, tedy konečné prodejní ceny. Splatná je vždy až po dokončení celého případu.

V rámci odměny pro Vás zajistíme následující minimální rozsah služeb:

 • prohlídku nemovitostí a doporučení kupní ceny
 • vypracování marketingové strategie za účelem propagace vaší nemovitosti
 • inzerce na nejnavštěvovanějších serverech, případně v tisku
 • obstarání výpisu z katastru nemovitostí a kopie či originálu katastrální mapy
 • zajištění prohlídek Vaší nemovitosti s prověřenými zájemci
 • vyjednání veškerých detailů prodeje s kupujícím tak, aby splňovaly vaše požadavky
 • uzavření rezervační smlouvy, organizace a vyjednání podmínek a znění kupní smlouvy, smlouvy o úschově
 • zajištění přípravy smluvní dokumentace nezbytné pro realizaci obchodu a vyjednání podmínek (tedy rezervační smlouva, smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí), včetně zajištění úschovy peněžních prostředků
 • organizaci podpisu smluvní dokumentace včetně ověření podpisů
 • podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně zajištění úhrady správního poplatku
 • organizaci předání nemovitostí včetně odečtu měřidel a vypracování předávacího protokolu
0
let zkušeností
0
+
spokojených klientů
0
prodaných nemovitostí
0
hodnota zobchodovaných nemovitostí